www.bip.gov.pl                                                                                                                                       www.golub-dobrzyn.piwet.org

Strona Główna > Dostęp do Informacji Publicznej 
 


Elektroniczna Skrzynka Podawcza
- Strona główna
  Organizacja, zadania
- Dane teleadresowe 
- Statut
- Regulamin organizacyjny   
- Struktura organizacyjna  
- Pracownicy PIWET  
- Budżet 
- Majątek 
  Załatwianie spraw
- Procedury  
- Elektroniczna Skrzynka Podawcza  
- Formularze do pobrania
  Ogłoszenia
- Nabór pracowników 
- Informacje dla rolników i hodowców 
  Zamówienia publiczne
- Postępowania 
  Kontrole
- Kontrole zewnętrzne 
  Rejestry, ewidencje, archiwa
- Rejestry, ewidencje, archiwa 
  Informacje o BIP
- Dostęp do Informacji Publicznej
- Dostęp do Informacji Publicznej nie
  udostępnianej w BIP
- Instrukcja obsługi 
- Redakcja 
- Rejestr zmian 
- Statystyki
- Kontakt
 
  
 
Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi. Wyjątek stanowią informacje niejawne.


Na prawo dostępu do informacji publicznej składają się uprawnienia do: • uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej, • wglądu do dokumentów urzędowych, • dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

  Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie. • Udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:
 • ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej, • udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej, • wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu.

  Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej.
  Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać.
  Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie musi składać wniosku pisemnego.


 • ilość odsłon: 979
  wytworzył: Jan Średzinski 2010-05-31
  wprowadził: Jan Średzinski 2010-05-31 20:55:35
  ostatnia zmiana: Jan Średzinski
  2010-05-31 20:55:35
   

  Redaguje: Wawrzyniuk Ernest, Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii, ul. Szosa Rypińska 19, 87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 683 28 87, email:bip@golub-dobrzyn.piwet.org